За да създадете желаната от вас резервация, системата изисква да въведете информация на няколко последователни стъпки:
  1. Да посочите начална дата на резервацията и брой нощувки.
  2. Да посочите брой стаи от съответния тип, които желаете да резервирате, брой възрастни и деца, които ще се настаняват, както и вариант на изхранване.
  3. Да въведете информация за вашите данни, необходими за резервацията - име, телефон,
    емайл адрес, др.
  4. Да изберете начин (в брой или по банков път), по който ще заплатите капаро за резервацията, в размер на стойността на една нощувка.
  5. Да потвърдите окончателно въведените данни.

* (дд-мм-гггг)
* (1 - 31)